Anul 2018 moment astral în istoria României — Unirea Basarabiei cu România este şi rămâne un obiectiv esenţial al forţelor politice care se simt responsabile de destinul naţiunii.**

Cetăţenii români de pe ambele maluri ale Prutului au, ca într-un fel de genă spirituală, conştiinţa apartenenţei la unul şi acelaşi neam. De aceea au în spirit şi necesitatea Unirii  din punct de vedere instituţional-administrativ într-o singură ţară România.

Lingviştii, istoricii, psihologii, sociologii şi alţi specialişti, care analizează cu bunăcredinţă situaţia, cu argumente de netăgăduit, demonstrează unitatea spirituală a românilor din Moldova cu aceia din Româia.

Opoziţiile la realizarea Unirii au, în pricipal, motivaţii politice ori geopolitice şi militare. Unele de conjunctură. Acestea nu trebuie ignorate însă trebuie demantelate şi diminuate până la anulare.

De la ce pornim?

De la realităţile politico  economice actuale şi de la poziţia cetăţenilor faţă de problematica Unirii.

În graficul din figura  1  sunt redate rezultate ale  unui sondaj[1] cu privire la răspunsurile cetăţenilor moldoveni la întrebarea:

1

Sursa: Grafic realizat de autor pe baza datelor preluate de la referinţa menţionată. Fig. 1

După cum se observă din grafic raportul general dintre cetăţenii care cred că s-ar putea realiza Unirea faţă de cei care nu cred este de 53% la 32% dacă facem abstracţie de cetăţenii care nu ştiu, nu răspund. Care este relativ mare, de 15%.

[1] Centrul Român de Studii şi Strategii a realizat în perioada 1-15 februarie 2014, un sondaj privind identitatea națională în Republica Moldova, în care basarabenii și-au exprimat părerea cu privire la eventuala Unire cu România. Directorul CRSS, Eugen Popescu, a prezentat joi rezultatele preliminarii ale cercetării, precizând că aceasta a fost realizată în Republica Moldova, fără zonele Transnistria şi Găgăuzia. http://www.dcnews.ro/sondaj-cum-vad-basarabenii-unirea-republicii-moldova-cu-romania_440111.html#sthash.kZGKdhif.dpuf

*Extras din „O politică publică prioritară: Unirea Basarabiei cu România”

 

Conf. Univ. dr. Ion Corbu

 

 

 

 

Leave a Reply