CONVOCATOR

I.N.D.              

Asociația Institutul Național Democrat

În conformitate cu prevederile art. 4.2. alin. 5 și 6 din Statutul Asociației Institutul Național Democrat și a Hotărârii Consiliului Director al IND din data 03.11.2016,

                                                           SE CONVOACĂ

Adunarea Generală a Membrilor Asociației Institutul Național Democrat, pentru data de 22 Noiembrie 2016, orele 17.00, la sediul asociației situat în București, str. Turnul Eiffel, nr. 6, Sector 2, București, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Prezentarea, discutarea și aprobarea proiectului ”Calendar de Evenimente IND” 2017.
  2. Primirea unor noi membri.
  3. Alegerea noului Consiliu Director, în conformitate cu dispozițiile art. 4.2 din Statytul IND.
  4. Diverse

În caz de neântrunire a cvorumului statutar Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 29 noiembrie 2016, orele 17.00 în aceeaşi locatie.

Toate materialele prezentate spre discutarea și aprobarea Adunarii Generale,  vor putea fi consultate pe site-ul www.institutulnationaldemocrat.ro.

Membrii IND pot propune completarea ordinii de zi până pe data de 20.11.2016, propunerile urmând a fi transmise pe adresa de e-mail: contact@institutulnationaldemocrat.ro; sau pe fax la numarul: 0212320758.

 

 

Preşedinte IND

Fenechiu Cătălin- Daniel

Leave a Reply