Convocator

Asociația Institutul Național Democrat

În conformitate cu prevederile art. 4.2. alin. 5 și 6 din Statutul Asociației Institutul Național Democrat și a Hotărârii Consiliului Director al IND din data 13.03.2017,

                                                           SE CONVOACĂ

   Adunarea Generală a membrilor Asociației Institutul Național Democrat, pentru data de 06 Aprilie 2017, orele 15.00, in sala de conferinte Mircea Voda, situată la Mezanin, B-dul Mircea Vodă nr. 28, Sector 3, Bucureşti, România, Hotel Royal cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și adoptarea Raportului de Activitate al I.N.D. pe anul 2016;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situației financiare pe anul 2016- raport Comisie de Cenzori;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al asociației pe anul 2017;
4. Diverse.

 

Toate materialele prezentate spre discutarea și aprobarea Adunarii Generale,  vor putea fi consultate pe site-ul www.institutulnationaldemocrat.ro, incepand cu data de 28.03.2017. .

Membrii IND pot propune completarea ordinii de zi până pe data de 01.04.2017, propunerile urmând a fi transmise pe adresa de e-mail: contact@institutulnationaldemocrat.ro; sau pe fax la numarul: 0212320758.