COLOCVIILE INSTITUTULUI NAȚIONAL DEMOCRAT

Sfârșitul unui vis și “reîntoarcerea” la istorie?

De multă vreme în Uniunea Europeană sunt vizibile semnale clare de uzură politică, economică, socială şi culturală, făcându-se simțită nevoia unei re-legitimări, a unui discurs re-fondator, a unui concept politic proaspăt care să re-inventeze Ideea Europeană pe “înțelesul generațiilor de vest-europeni lipsiți de memoria celui de-al doilea război mondial (adică pentru toţi cei de acum) precum şi al primei generații de est-europeni fără memoria comunismului (cei sub 30 de ani)”;

Europa se află la sfârșitul unui ciclu şi începutul altuia nou, tranziție caracterizată prin epuizarea resurselor de atractivitate ale paradigmei integrării și revigorarea naționalismelor. Astfel, “unii vor lua calea emoțională a naționalismului, crezând că națiunea (așa mică şi limitată cum apare ea pe continentul european, în raport cu națiunile uriașe ale lumii) mai poate fi structura socială şi politică de bază pentru înfruntarea competiției dure din secolul XXI; alții își vor asuma rațional faptul că Europa, în fond cel mai mic şi îmbătrânit continent (la propriu şi la figurat), poate rezista fluxurilor şi presiunilor economice şi populaționale în creştere, dinspre Orient, numai printr-un proiect unitar, integrat”.

După Brexit, Germania s-a oferit să preia conducerea (re)impulsionării Proiectului European, practic al înființării unei Uniuni Europene 2.0, proiect la care Franța şi Italia sunt alături de Germania, ca state fondatoare ale Comunității Europene, la care s-a adăugat și Spania.

În anii următori, vor fi făcute opțiuni radicale, fie de continuare a integrării economice şi politice, chiar cu prețul unui rol dominant al Germaniei şi al acceptării unei noi limitări a suveranității naţionale, (situaţie neconfortabilă pentru tot mai mulți dar inevitabilă în acest scenariu), fie de îmbrățișare a „noului” discurs suveranist, naționalist şi conservator care se face auzit și devine tot mai acut în diferite țări ale Uniunii, inclusiv în Europa Centrală. Toate aceste direcții pot anticipa coagularea unui viitor curent anti-german şi distrugerea completă a Uniunii Europene. Există însă şi un scenariu chiar mai rău decât cele două variante de mai sus, acela în care Germania însăși devine anti-UE, caz în care, visul unei Europe unitare și funcționale, se va încheia definitiv.

Colocviul nostru îşi propune să lanseze o dezbatere publică, aplicată, în raport cu scenariile sus-amintite prin intermediul unor analiști români de anvergură, oameni politici, reprezentanți ai mediului academic și ai mass-media, având drept scop jalonarea unor tendințe majore în ceea ce priveşte locul și rolul României în viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat.

Institutul Național Democrat

 

 

Leave a Reply