Convocator al Adunarii Generale a Membrilor I.N.D. din 11 Aprilie 2018

În conformitate cu prevederile art. 4.2. alin. 5 din Statutul Asociației Institutul Național Democrat, se CONVOACĂ:

Adunarea Generală a membrilor Asociației Institutul Național Democrat, pentru data de 11 aprilie 2018, orele 18.00, la sediul asociaţei situat în strada Turnul Eiffel nr. 6, sector 2, Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și adoptarea Raportului de Activitate al Consiliului Director  I.N.D. pe anul 2017;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situației financiare pe anul 2017- raport Comisie de Cenzori;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea proiectului ”Calendar de Evenimente I.N.D.” 2018.
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pe anul 2018;
6. Diverse.

În caz de neântrunire a cvorumului statutar Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 18 aprilie 2018, orele 18.00 în aceeaşi locatie.

Toate materialele prezentate spre discutarea și aprobarea Adunarii Generale, vor putea fi consultate pe site-ul www.institutulnationaldemocrat.ro, începînd cu data de 3 aprilie 2018.
Membrii I.N.D. pot propune completarea ordinii de zi până pe data de 5 aprilie 2018, propunerile urmând a fi transmise pe adresa de e-mail: contact@institutulnationaldemocrat.ro; sau pe fax la numarul: 0212320758.

Vă rugăm să confirmaţi participarea pe adresa de e-mail contact@institutulnationaldemocrat.ro, pana în data de 10 aprilie 2018.

Preşedinte I.N.D.
Fenechiu Cătălin- Daniel

Leave a Reply