CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 4.2. alin. 5 și 6 din Statutul Asociației Institutul Național Democrat

  SE CONVOACĂ

Adunarea Generală a Membrilor Asociației Institutul Național Democrat, pentru data de 29 Martie 2021, orele 17.00, la sediul asociației situat în București, str. Turnul Eiffel, nr. 6, Sector 2, București, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Prezentarea, discutarea și aprobarea proiectului ”Calendar de Evenimente IND” 2021.
  2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situației financiare a asociației.
  3. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de activitate a organelor de conducere ale asociației.
  4. Alegerea noului Consiliu Director, în conformitate cu dispozițiile art. 4.2 din Statytul IND.
  5. Diverse

În caz de neîntrunire a cvorumului statutar Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 5 aprilie 2021, orele 17.00 în aceeaşi locatie.

Toate materialele prezentate spre discutarea și aprobarea Adunarii Generale,  vor putea fi consultate pe site-ul www.institutulnationaldemocrat.ro.

Membrii IND pot propune completarea ordinii de zi până pe data de 25.03.2021, propunerile urmând a fi transmise pe adresa de e-mail: contact@institutulnationaldemocrat.ro; sau pe fax la numarul: 0212320758.

 

 

Preşedinte IND

Fenechiu Cătălin- Daniel

 

 

 

PROCES – VERBAL

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI
INSTITUTUL NAȚIONAL DEMOCRAT

din data de 29 martie 2021

           Astăzi, 29 martie 2021, ora 17,00, la sediul Asociației Instituttul Național Democrat din Municipiul București, str. Turnul Eiffel nr. 6, sector 2, cu ocazia ședinței Adunării Generale a Membrilor IND, legal convocată prin afișare pe site-ul oficial al asociației, astfel cum prevede art. 4,2 alin. 6 din Statutul Asociației Instituttul Național Democrat, s-a constatat prezența a trei membrii, potrivit listei atașate prezentului Proces-verbal.
Având în vedere acest aspect, se constată neîndeplinirea condiției de cvorum prevăzută de art. 4,2 alin. 7 din Statutul IND, ședința neputându-se desfășura în mod statutar. În aceste condiții, ședința Adunarii Generale Ordinare a Membrilor Asociației Instituttul Național Democrat este de drept reconvocată, conform dispozițiilor art. 4.2 alin. 8 din Statutul IND, în aceași zi a săptămânii următoare, la aceași oră, adică data de 05.04.2021, orele 17.00.

Prezentul Proces-verbal al ședinței Adunarii Generale ordinare a membrilor Asociației Instituttul Național Democrat a fost redactat astăzi, 29 martie 2021 și are 1 pagină.

 
Presedinte IND
Fenechiu Cătălin-Daniel

 

 

 

 

Leave a Reply